Ošetrovateľská starostlivosť v Košiciach

ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín. Umožňuje pacientom predísť , prípadne skrátiť hospitalizáciu v ústavnom zariadení, výrazne zvýšiť kvalitu života, urýchliť proces uzdravovania a získania nezávislosti a sebestačnosti.

Pracovníci ADOS Tereza s.r.o. poskytujú našim pacientom nasledujúce služby:

Ošetrovateľská starostlivosť Košice - odber krvi Odber krvi a biologického materiálu na vyšetrenie.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - podávanie liekov Podávanie liekov per – os, do svalu, do žily, podávanie infúzie.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - podávanie inzulínu Podávanie inzulínu pacientom diabetikom.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - rehabilitácia Rehabilitácia.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - meranie krvného tlaku Meranie krvného tlaku, pulzu, dychu.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - onkologické ochorenia Starostlivosť a ošetrovanie pacientov s onkologickými onemocneniami.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - polohovanie nevládnych Polohovanie nevládnych pacientov a ich ošetrovanie.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - dekubity Prevencia a ošetrovanie dekubitov.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - cievkovanie Cievkovanie, odber moču a jeho základné vyšetrenie.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - stomia Ošetrovanie pacientov so stomiou..
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - stravovanie Pomoc pri stravovaní a iné zdravotné výkony podľa liečebného poriadku.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - ošetrenie rán Prevencia dekubitov a iných rán.
Ošetrovateľská starostlivosť Košice - výmena katétra Cievkovanie, zavádzanie a výmena permanentného katétra u žien.

ADOS Tereza s.r.o. vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť už 18. rok, kde zamestnáva na trvalý pracovný pomer desať ľudí. Ošetrujeme pacientov v ťažkom zdravotnom stave, imobilných v terminálnom štádiu života bývajúcich v Košiciach, ale aj v okolí (Čaňa, Ždaňa, Pereš, Poľov, Šaca, Barca, Šebastovce, Kavečany, Krásna nad Hornádom, Obišovce, V Lodina). ADOS Tereza s.r.o. má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Sme tu my, pracovníci agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Tereza, ktorí Vám chceme a aj môžeme pomôcť.
„Všade dobre, doma najlepšie.“

ošetrovanie pacientov Košice - seniori

Pokiaľ si to myslíte aj Vy, chceme Vám pomôcť.
Podmienkou však je, že Vaša choroba sa dá liečiť doma. Váš ošetrujúci lekár s tým súhlasí, je ochotný Vás liečiť doma, ale nemôže Vám zaistiť potrebnú ošetrovateľskú starostlivosť. Vaša rodina na to nestačí časovo, fyzicky a predovšetkým odborne.
Sme tu však my, pracovníci Agentúry domácej starostlivosti ADOS Tereza, ktorí Vám chceme a aj môžeme pomôcť.

Starostlivosť v Košiciach

Pre bližšie informácie napíšte:


Označenie * znamená povinné

Navštívte nás v Košiciach

ADOS Tereza, s.r.o.
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Tel. číslo: 055/677 02 21
Mobil: 0905 32 13 28, 0918 62 55 87

E-mail: ados.tereza@stonline.sk
Web: www.ados-terezakosice.sk

Prevádzková doba:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00